IH SYSTEMS – KOPARKI DWUDROGOWE – MASZYNY DO KOLEJNICTWAInnowacje dla Kolejnictwa

Koparki dwudrogowe
Maszyny i osprzęty

icons

Maszyny
Militarne


specjalistyczne maszyny wojskowe,

o wysokim poziomie mobilności i ochrony

specjalistyczne maszyny wojskowe o wysokim poziomie mobilności
i ochronySystem
Prolec


system ochrony operatora i maszyny

zapobiegający kolizjom z infrastrukturą

system ochrony operatora i maszyny zapobiegający kolizjom z infrastrukturą

Bezpieczeństwo
Precyzja
Kompatybilność