PME 100

PME100


Unikaj mostów, znaków, linii energetycznych i innych konstrukcji napowietrznych w następnym projekcie z urządzeniem PME100. Prosty w konfiguracji i obsłudze system umożliwia operatorom ustalanie limitów wysokości z najwyższą dokładnością. Ograniczając ruch, gdy limity zostaną osiągnięte, PME100 zapobiega kolizjom z infrastrukturą napowietrzną, aby pomóc bezpiecznie ukończyć projekty i zmieścić się w budżecie.

PME100


Unikaj mostów, znaków, linii energetycznych i innych konstrukcji napowietrznych w następnym projekcie z urządzeniem PME100. Prosty w konfiguracji i obsłudze system umożliwia operatorom ustalanie limitów wysokości z najwyższą dokładnością. Ograniczając ruch, gdy limity zostaną osiągnięte, PME100 zapobiega kolizjom z infrastrukturą napowietrzną, aby pomóc bezpiecznie ukończyć projekty i zmieścić się w budżecie.

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed zagrożeniami z góry, ograniczając ruch maszyny.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewniają ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Ograniczanie wysokości w czasie rzeczywistym poprawia wydajność poprzez minimalizację przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc Twoje zyski i zapobiegając stratom.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, zapewniając jednocześnie dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze normy prawne dotyczące ograniczenia wysokości pracy maszyn.

pme 100

Gama produktów PME100 chroni operatorów i sprzęt przed konstrukcjami nadziemnymi, w tym mostami, znakami i liniami elektrycznymi. Systemy wyposażone są w ogranicznik wysokości działający w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obszaru bezpiecznej pracy w pionie. System monitoruje wysięgnik oraz ramię, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska roboczego w odniesieniu do ustalonych limitów. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME100. Automatycznie przejmują one kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości w czasie rzeczywistym
 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów
 • Ochrona przed niebezpiecznymi elementami nadziemnymi
 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)
 • Obszar bezpiecznej pracy obejmuje minimalny i maksymalny promień oraz dolny limit (opcjonalnie)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości
 • Ustawione limity robocze dla operatora
 • Obszar bezpiecznej pracy odpowiedni dla maszyny (opcjonalnie)
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną
 • Hydrauliczne odcięcia ruchu
 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem
 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, oraz wpływ zewnętrznych czynników środowis
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normą EN474 „Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo
 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006
 • Kontroler testowany w stopniu ochrony IP67 oraz IP69k, wyświetlacz przystosowany do IP6
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed zagrożeniami z góry, ograniczając ruch maszyny.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewniają ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Ograniczanie wysokości w czasie rzeczywistym poprawia wydajność poprzez minimalizację przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc Twoje zyski i zapobiegając stratom.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, zapewniając jednocześnie dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze normy prawne dotyczące ograniczenia wysokości pracy maszyn.

PME100 – OGRANICZNIK WYSOKOŚCI DZIAŁAJĄCY W CZASIE RZECZYWISTYM

Gama produktów PME100 chroni operatorów i sprzęt przed konstrukcjami nadziemnymi, w tym mostami, znakami i liniami elektrycznymi. Systemy wyposażone są w ogranicznik wysokości działający w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obszaru bezpiecznej pracy w pionie. System monitoruje wysięgnik oraz ramię, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska roboczego w odniesieniu do ustalonych limitów. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME100. Automatycznie przejmują one kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości w czasie rzeczywistym

 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów

 • Ochrona przed niebezpiecznymi elementami nadziemnymi

 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)

 • Obszar bezpiecznej pracy obejmuje minimalny i maksymalny promień oraz dolny limit (opcjonalnie)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości

 • Ustawione limity robocze dla operatora

 • Obszar bezpiecznej pracy odpowiedni dla maszyny (opcjonalnie)

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną

 • Hydrauliczne odcięcia ruchu

 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem

 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, oraz wpływ zewnętrznych czynników środowiska

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normą EN474 „Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo

 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006

 • Kontroler testowany w stopniu ochrony IP67 oraz IP69k, wyświetlacz przystosowany do IP6

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

PME 200

PME200


Nasze wiodące rozwiązanie RCI (znamionowy wskaźnik wydajności, ang. Rated Capacity Indicator) — PME200 monitoruje obciążenie w czasie rzeczywistym, aby zapobiec podnoszeniu przez koparki ładunków przewyższających ich bezpieczne obciążenie robocze. Urządzenie zapewnia stabilność maszyny, chroni pracowników, a jednocześnie zapobiega uszkodzeniom. PME200 otwiera drzwi do dużych projektów, które wymagają zgodności z przepisami LOLER, pomagając w rozwoju firmy poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Dostępne są również opcje z RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter) i ogranicznikiem wysokości.

PME200


Nasze wiodące rozwiązanie RCI (znamionowy wskaźnik wydajności, ang. Rated Capacity Indicator) — PME200 monitoruje obciążenie w czasie rzeczywistym, aby zapobiec podnoszeniu przez koparki ładunków przewyższających ich bezpieczne obciążenie robocze. Urządzenie zapewnia stabilność maszyny, chroni pracowników, a jednocześnie zapobiega uszkodzeniom. PME200 otwiera drzwi do dużych projektów, które wymagają zgodności z przepisami LOLER, pomagając w rozwoju firmy poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Dostępne są również opcje z RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter) i ogranicznikiem wysokości.

Bezpieczniejsza praca
Chroni przed przeciążeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i sprzętu.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja sprawiają, że urządzenie zapewnia ograniczenie przeciążenia bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Pozbądź się kosztów związanych z transportem dźwigu na miejsce, używając koparki do ciężkich ładunków.

Oszczędność pieniędzy
Zapomnij o rachunkach za naprawy i innych kosztach szkód spowodowanych przez przeciążenie.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga uzyskać dostęp do dużych projektów, jednocześnie chroniąc zyski i zmniejszając ryzyko wypadków.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze wymagania przepisów LOLER dotyczących podnoszenia ładunku przez koparki, a także normy prawne dotyczące ograniczania wysokości pracy (jeśli dotyczą).

pme 200

Gama produktów PME200 składa się ze wskaźników obciążenia (RCI), które zostały zaprojektowane tak, aby pomagać w spełnianiu wymogów regulacji LOLER dotyczących bezpiecznego podnoszenia. W zakres produktów PME200 wchodzą proste systemy ostrzegawcze, a także rozwiązania RCI z funkcją ograniczania wysokości, co umożliwia zabezpieczenie maszyn podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach, na przykład pod mostami lub liniami elektrycznymi. Systemy ogranicznika obciążenia (RCL) także stanowią element PME200. Limitują one ruchy maszyny, jeżeli zbliży się ona do limitu wysokości określonego przez użytkownika lub bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) maszyny. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią obowiązkowy element systemów PME200 z funkcją monitorowania wysokości i podobnie jak systemy RCL automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy osiągnięte zostaną zadane limity oraz limit SWL.

KORZYŚCI:

 • Ciągły pomiar promienia i obciążenia maszyny
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążeni
 • Praca w granicach bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL)
 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego ramienia)
 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów (wyłącznie w przypadku opcji wykorzystania limitów wysokości i RCL)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Wskaźnik obciążenia
 • Ustawione limity robocze dla operatora
 • Ogranicznik wysokości (opcjonalnie)
 • Ogranicznik obciążenia (opcjonalnie)
 • Obszar bezpiecznej pracy odpowiedni dla maszyny (opcjonalnie)
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Zewnętrzny alarm
 • Dostępne dla maszyn z podwójnie i potrójnie łamanym wysięgnikiem
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną (opcjonalnie)
 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)
 • Hydrauliczne odcięcia ruchu (opcjonalnie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, Oraz wpływu zewnętrznych czynników środowiska
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN13849; EN60204:2006
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°

Bezpieczniejsza praca
Chroni przed przeciążeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i sprzętu.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja sprawiają, że urządzenie zapewnia ograniczenie przeciążenia bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Pozbądź się kosztów związanych z transportem dźwigu na miejsce, używając koparki do ciężkich ładunków.

Oszczędność pieniędzy
Zapomnij o rachunkach za naprawy i innych kosztach szkód spowodowanych przez przeciążenie.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga uzyskać dostęp do dużych projektów, jednocześnie chroniąc zyski i zmniejszając ryzyko wypadków.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze wymagania przepisów LOLER dotyczących podnoszenia ładunku przez koparki, a także normy prawne dotyczące ograniczania wysokości pracy (jeśli dotyczą).

PME200 – WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA

Gama produktów PME200 składa się ze wskaźników obciążenia (RCI), które zostały zaprojektowane tak, aby pomagać w spełnianiu wymogów regulacji LOLER dotyczących bezpiecznego podnoszenia. W zakres produktów PME200 wchodzą proste systemy ostrzegawcze, a także rozwiązania RCI z funkcją ograniczania wysokości, co umożliwia zabezpieczenie maszyn podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach, na przykład pod mostami lub liniami elektrycznymi. Systemy ogranicznika obciążenia (RCL) także stanowią element PME200. Limitują one ruchy maszyny, jeżeli zbliży się ona do limitu wysokości określonego przez użytkownika lub bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) maszyny. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią obowiązkowy element systemów PME200 z funkcją monitorowania wysokości i podobnie jak systemy RCL automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy osiągnięte zostaną zadane limity oraz limit SWL.

KORZYŚCI:

 • Ciągły pomiar promienia i obciążenia maszyny

 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążeni

 • Praca w granicach bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL)

 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego ramienia)

 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów (wyłącznie w przypadku opcji wykorzystania limitów wysokości i RCL)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Wskaźnik obciążeni

 • Ustawione limity robocze dla operatora

 • Ogranicznik wysokości (opcjonalnie)

 • Ogranicznik obciążenia (opcjonalnie)

 • Obszar bezpiecznej pracy odpowiedni dla maszyny (opcjonalnie)

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Zewnętrzny alarm

 • Dostępne dla maszyn z podwójnie i potrójnie łamanym wysięgnikiem

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną (opcjonalnie)

 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

 • Hydrauliczne odcięcia ruchu (opcjonalnie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, Oraz wpływu zewnętrznych czynników środowiska

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN13849; EN60204:2006

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°

PME 300

PME300


Urządzenie PME300 ogranicza zagrożenia, na jakie narażone są koparki z osprzętem, dzięki czemu poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ograniczając obrót maszyn chroni operatorów i infrastrukturę krytyczną przed ryzykiem związanym z pracą na placu budowy. Idealne rozwiązanie podczas budowy autostrad i projektów cywilnych. Operatorzy i kierownicy budowy mogą odetchnąć z ulgą korzystając z ulepszonego urządzenia PME300, które pozwala chronić przechodniów.

PME300


Urządzenie PME300 ogranicza zagrożenia, na jakie narażone są koparki z osprzętem, dzięki czemu poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ograniczając obrót maszyn chroni operatorów i infrastrukturę krytyczną przed ryzykiem związanym z pracą na placu budowy. Idealne rozwiązanie podczas budowy autostrad i projektów cywilnych. Operatorzy i kierownicy budowy mogą odetchnąć z ulgą korzystając z ulepszonego urządzenia PME300, które pozwala chronić przechodniów.

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów i osoby znajdujące się w pobliżu przed kolizjami.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Precyzyjne ograniczenie obrotu zwiększa wydajność, minimalizując przestoje maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc zyski i zapobiegając stratom.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, a jednocześnie zapewnia dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze normy prawne dotyczące ograniczenia obrotu podczas pracy maszyn.

pme 300

Gama produktów PME300 chroni operatorów i mienie poprzez monitoring oraz zapobieganie kolizjom z elementami znajdującymi się w pobliżu maszyny. Rozwiązanie pozwala użytkownikom określić, gdzie znajdują się elementy niebezpieczne w stosunku do maszyny, aby stworzyć wokół niej bezpieczne środowisko robocze. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME300, automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie obrotu w czasie rzeczywistym
 • Wskazanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów
 • Ochrona przez zagrożeniami znajdującymi się wokół maszyn

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik obrotu
 • Limity robocze ustanawiane przez operatora
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną
 • Hydrauliczne blokady ruchu
 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem
 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13849; EN12077; EN62061; EN60204:2006
 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów i osoby znajdujące się w pobliżu przed kolizjami.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Precyzyjne ograniczenie obrotu zwiększa wydajność, minimalizując przestoje maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc zyski i zapobiegając stratom.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, a jednocześnie zapewnia dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze normy prawne dotyczące ograniczenia obrotu podczas pracy maszyn.

PME300  – PODSTAWOWY KĄTOWY OGRANICZNIK OBROTU

Gama produktów PME300 chroni operatorów i mienie poprzez monitoring oraz zapobieganie kolizjom z elementami znajdującymi się w pobliżu maszyny. Rozwiązanie pozwala użytkownikom określić, gdzie znajdują się elementy niebezpieczne w stosunku do maszyny, aby stworzyć wokół niej bezpieczne środowisko robocze. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME300, automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Ogranicznik obrotu

 • Limity robocze ustanawiane przez operatora

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną

 • Hydrauliczne blokady ruchu

 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem

 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13849; EN12077; EN62061; EN60204:2006

 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

PME 400

PME400


PME400 ogranicza wysokość, zasięg, obrót i głębokość w celu zminimalizowania otaczających zagrożeń. Idealne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni i wypełnionych przestrzeni cywilnych — wirtualny system PME400 rozszerza bezpieczną strefę pracy w porównaniu z rozwiązaniami kątowymi. Oznacza to, że operatorzy mogą bezpiecznie pracować z rozszerzonym zakresem roboczym obok przechodzących osób.

PME400


PME400 ogranicza wysokość, zasięg, obrót i głębokość w celu zminimalizowania otaczających zagrożeń. Idealne rozwiązanie do ograniczonych przestrzeni i wypełnionych przestrzeni cywilnych — wirtualny system PME400 rozszerza bezpieczną strefę pracy w porównaniu z rozwiązaniami kątowymi. Oznacza to, że operatorzy mogą bezpiecznie pracować z rozszerzonym zakresem roboczym obok przechodzących osób.

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed zagrożeniami z otoczenia, ograniczając ruch maszyny do bezpiecznych stref pracy.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Poprawia produktywność poprzez ograniczenie przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc Twoje wyniki finansowe.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, a jednocześnie zapewnia dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze standardy prawne dotyczące ograniczeń wysokości i obracania koparek.

Gama produktów PME400 to połączenie naszych zaufanych technologii związanych z limitowaniem wysokości i obrotu. Systemy PME400 chronią operatorów i mienie przed elementami niebezpiecznymi nad maszyną i wokół niej dzięki skutecznym ograniczeniom wysokości i obrotu działającym w czasie rzeczywistym. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME400, automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym
 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów
 • Ochrona przed zagrożeniami występującymi w obszarze wokół maszyny i nad maszyn
 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości
 • Ogranicznik obrotu
 • Limity robocze ustanawiane przez operatora
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną
 • Hydrauliczne blokady ruchu
 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem
 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13849; EN12077; EN62061; EN60204:2006
 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed zagrożeniami z otoczenia, ograniczając ruch maszyny do bezpiecznych stref pracy.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Poprawia produktywność poprzez ograniczenie przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko kolizji z infrastrukturą krytyczną, chroniąc Twoje wyniki finansowe.

Rozwiązania przyszłości
Pomaga rozwijać firmę, unikać kosztownych wypadków, a jednocześnie zapewnia dostęp do nowych projektów.

Zgodność z przepisami
Spełnia najnowsze standardy prawne dotyczące ograniczeń wysokości i obracania koparek.

PME400 – OGRANICZNIK WYSOKOŚCI I OBROTU DZIAŁAJĄCY W CZASIE RZECZYWISTYM

Gama produktów PME400 to połączenie naszych zaufanych technologii związanych z limitowaniem wysokości i obrotu. Systemy PME400 chronią operatorów i mienie przed elementami niebezpiecznymi nad maszyną i wokół niej dzięki skutecznym ograniczeniom wysokości i obrotu działającym w czasie rzeczywistym. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME400, automatycznie przejmują kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity zostaną osiągnięte.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym

 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów

 • Ochrona przed zagrożeniami występującymi w obszarze wokół maszyny i nad maszyn

 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości

 • Ogranicznik obrotu

 • Limity robocze ustanawiane przez operatora

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną

 • Hydrauliczne blokady ruchu

 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem

 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13849; EN12077; EN62061; EN60204:2006

 • EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

PME 500

PME500


PME500 łączy RCI (znamionowy wskaźnik wydajności, ang. Rated Capacity Indicator) i pełną kontrolę obwiedni w jednym ekonomicznym rozwiązaniu bezpieczeństwa dla koparek. Wykorzystując technologię wirtualnych ścian, to kompleksowe rozwiązanie ogranicza wysokość, zasięg, obrót i głębokość, zapewniając jednocześnie stabilność maszyny i maksymalizując ochronę. Dostępny jest także RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter), który stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zapewnia spokój podczas pracy.

PME500


PME500 łączy RCI (znamionowy wskaźnik wydajności, ang. Rated Capacity Indicator) i pełną kontrolę obwiedni w jednym ekonomicznym rozwiązaniu bezpieczeństwa dla koparek. Wykorzystując technologię wirtualnych ścian, to kompleksowe rozwiązanie ogranicza wysokość, zasięg, obrót i głębokość, zapewniając jednocześnie stabilność maszyny i maksymalizując ochronę. Dostępny jest także RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter), który stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zapewnia spokój podczas pracy.

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed kolizjami z otaczającymi zagrożeniami, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążenia ładunkiem.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Bądź przygotowany na każdy projekt i obniżaj koszty zaopatrzenia w osprzęt dla poszczególnych zleceń.

Oszczędność pieniędzy
Chroń swoje zyski, zapobiegając zderzeniom z krytyczną infrastrukturą, jednocześnie unikając przestojów maszyn i kosztów naprawy z powodu przeciążenia.

Rozwiązania przyszłości
Najnowsze rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa koparek, maksymalizujące ochronę w celu uniknięcia kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
Spełnia standardy LOLER w zakresie ładowności koparek, a także najnowsze przepisy dotyczące maszyn.

Gama produktów PME500 łączy nasze wiodące na rynku technologie RCI oraz rozwiązania związane z limitacją wysokości i obrotu w jeden, intuicyjny system zapewniający ochronę sprzętu i operatora przed niebezpiecznymi elementami występującymi w obszarze wokół maszyny, jednocześnie chroniąc ją przed przeciążeniem i wywróceniem. PME500 zawiera również systemy ogranicznika obciążenia (RCL), które ograniczają ruchy maszyny, jeżeli zbliży się ona do limitu wysokości określonego przez użytkownika lub bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) maszyny. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME500. Automatycznie przejmują one kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity robocze i limit SWL zostaną osiągnięte

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym
 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów
 • Ochrona przed zagrożeniami występującymi w obszarze wokół i nad maszyną
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia
 • Nieprzekraczanie bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL)
 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości
 • Ogranicznik obrotu
 • Wskaźnik obciążenia
 • Limity robocze ustanawiane przez operatora
 • Ogranicznik obciążenia (opcjonalnie)
 • Technologia wirtualnej ściany (opcjonalnie)
 • Pełny obszar bezpiecznej pracy (opcjonalnie)
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4,3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną
 • Przełącznik kluczykowy administratora
 • Zewnętrzny alarm
 • Hydrauliczne blokady ruchu
 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN62061; EN60204:2006
 • Zgodność z wymogami LOLER dla podnoszenia EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006, obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed kolizjami z otaczającymi zagrożeniami, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążenia ładunkiem.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewnia ograniczenie ryzyka bez kłopotów.

Oszczędność czasu
Bądź przygotowany na każdy projekt i obniżaj koszty zaopatrzenia w osprzęt dla poszczególnych zleceń.

Oszczędność pieniędzy
Chroń swoje zyski, zapobiegając zderzeniom z krytyczną infrastrukturą, jednocześnie unikając przestojów maszyn i kosztów naprawy z powodu przeciążenia.

Rozwiązania przyszłości
Najnowsze rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa koparek, maksymalizujące ochronę w celu uniknięcia kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
Spełnia standardy LOLER w zakresie ładowności koparek, a także najnowsze przepisy dotyczące maszyn.

PME500 – OGRANICZNIK WYSOKOŚCI I OBROTU Z OPCJĄ RCI DZIAŁAJĄCY W CZASIE RZECZYWISTYM

Gama produktów PME500 łączy nasze wiodące na rynku technologie RCI oraz rozwiązania związane z limitacją wysokości i obrotu w jeden, intuicyjny system zapewniający ochronę sprzętu i operatora przed niebezpiecznymi elementami występującymi w obszarze wokół maszyny, jednocześnie chroniąc ją przed przeciążeniem i wywróceniem. PME500 zawiera również systemy ogranicznika obciążenia (RCL), które ograniczają ruchy maszyny, jeżeli zbliży się ona do limitu wysokości określonego przez użytkownika lub bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) maszyny. Hydrauliczne odcięcia ruchu stanowią standard w przypadku wszystkich systemów PME500. Automatycznie przejmują one kontrolę nad ruchem i zatrzymują maszynę, gdy limity robocze i limit SWL zostaną osiągnięte

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym

 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów

 • Ochrona przed zagrożeniami występującymi w obszarze wokół i nad maszyną

 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia

 • Nieprzekraczanie bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL)

 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (plus wysięgnik artic w przypadku potrójnie łamanego wysięgnika)

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości

 • Ogranicznik obrotu

 • Wskaźnik obciążenia

 • Limity robocze ustanawiane przez operatora

 • Ogranicznik obciążenia (opcjonalnie)

 • Technologia wirtualnej ściany (opcjonalnie)

 • Pełny obszar bezpiecznej pracy (opcjonalnie)

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4,3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną

 • Przełącznik kluczykowy administratora

 • Zewnętrzny alarm

 • Hydrauliczne blokady ruchu

 • Dostępne dla maszyn z pojedynczym i potrójnie łamanym wysięgnikiem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN62061; EN60204:2006

 • Zgodność z wymogami LOLER dla podnoszenia EMC EN13309:2010; EN50121-3:2006, obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

PME 700

PME700


Podczas projektów wyburzeniowych o dużym zasięgu konieczne jest wykonanie wielu niebezpiecznych operacji. Właśnie dlatego seria PME700 została zaprojektowana z myślą o jednym głównym celu: bezpieczeństwie. PME700 zapewnia utrzymanie stabilności poprzez monitorowanie pozycji maszyny. Utrzymuje to ruch w bezpiecznych granicach roboczych, aby chronić operatorów, zasoby i infrastrukturę krytyczną.

PME700


Podczas projektów wyburzeniowych o dużym zasięgu konieczne jest wykonanie wielu niebezpiecznych operacji. Właśnie dlatego seria PME700 została zaprojektowana z myślą o jednym głównym celu: bezpieczeństwie. PME700 zapewnia utrzymanie stabilności poprzez monitorowanie pozycji maszyny. Utrzymuje to ruch w bezpiecznych granicach roboczych, aby chronić operatorów, zasoby i infrastrukturę krytyczną.

Bezpieczniejsza praca
Stale monitoruje wysięgnik dalekiego zasięgu w celu zwiększenia stabilności, chroniąc jednocześnie operatorów przed spadającymi odpadami.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewniają bezproblemowe monitorowanie wysięgnika o dużym zasięgu.

Oszczędność czasu
Ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków powodujących opóźnienia w harmonogramie produkcji.

Oszczędność pieniędzy
Wskaźnik zasięgu roboczego (WRI) pozwala na stosowanie mniejszych maszyn w projektach rozbiórkowych, zmniejszając koszty operacyjne i koszty transportu.

Rozwiązania przyszłości
Przewaga nad konkurencją w zakresie bezpieczeństwa i maksymalizacja ochrony w celu uniknięcia kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
Urządzenie jest zgodne z najnowszymi standardami dotyczącymi pracy maszyn.

Wobec stale rosnących wymagań i coraz bardziej zaawansowanych projektów rozbiórek i wyburzeń monitory stabilności (DSMs) i wskaźniki zasięgu roboczego (WRI) zyskują coraz większe znaczenie. System PME700 stanowi idealne rozwiązanie, które znacząco poprawia bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Stale monitoruje maszynę na wszystkich płaszczyznach, zapewniając wskazanie w czasie rzeczywistym precyzyjnej pozycji narzędzia do rozbiórki. Wskaźnik zasięgu roboczego może zwiększyć funkcjonalność bez zmniejszania bezpieczeństwa. PME700 wskazuje bezpieczne strefy maszyny, zapewniając, że operatorzy będą w stanie w pełni bezpiecznie wykorzystywać jej wydajność. System ciągle monitoruje także dystans między narzędziem rozbiórki a kabiną, w celu zapobiegnięcia uszkodzenia maszyny przez spadający gruz i inne nieczystości. System PME700 może zostać rozbudowany i obejmować dodatkowo zabezpieczenie przed przeciążeniem, wskaźnik masy narzędzia, ochronę strefy zrzutu i zależne od obrotu zakresy robocze dla niestandardowego sprzętu do rozbiórki o dużym zasięgu.

KORZYŚCI:

 • Wskazywanie precyzyjnej pozycji narzędzia do rozbiórki w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie maszyny na wszystkich płaszczyznach
 • Zwiększona funkcjonalność bez zmniejszania bezpieczeństwa
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia
 • Wskazywanie bezpiecznej strefy pracy maszyny
 • Ciągłe wyliczanie dystansu między narzędziem i kabiną w celu ochrony przed spadającym gruzem

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • System monitorowania obszaru bezpiecznej pracy
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4,3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Kontroler bezpieczeństwa
 • Przełącznik kluczykowy administratora
 • Dostępne dla dwuczęściowych i trzyczęściowych maszyn
 • Konfiguracje dla wielu rodzajów sprzętu (opcjonalnie)
 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN62061; EN60204:2006
 • Zakres temperatury roboczej: od -20⁰C do 65⁰C

Bezpieczniejsza praca
Stale monitoruje wysięgnik dalekiego zasięgu w celu zwiększenia stabilności, chroniąc jednocześnie operatorów przed spadającymi odpadami.

Sprawniejsza praca
Prosty, oparty na ikonach wyświetlacz i szybka konfiguracja zapewniają bezproblemowe monitorowanie wysięgnika o dużym zasięgu.

Oszczędność czasu
Ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków powodujących opóźnienia w harmonogramie produkcji.

Oszczędność pieniędzy
Wskaźnik zasięgu roboczego (WRI) pozwala na stosowanie mniejszych maszyn w projektach rozbiórkowych, zmniejszając koszty operacyjne i koszty transportu.

Rozwiązania przyszłości
Przewaga nad konkurencją w zakresie bezpieczeństwa i maksymalizacja ochrony w celu uniknięcia kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
Urządzenie jest zgodne z najnowszymi standardami dotyczącymi pracy maszyn.

PME700 – MONITOR STABILNOŚCI ROZBIÓRKI

Wobec stale rosnących wymagań i coraz bardziej zaawansowanych projektów rozbiórek i wyburzeń monitory stabilności (DSMs) i wskaźniki zasięgu roboczego (WRI) zyskują coraz większe znaczenie. System PME700 stanowi idealne rozwiązanie, które znacząco poprawia bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Stale monitoruje maszynę na wszystkich płaszczyznach, zapewniając wskazanie w czasie rzeczywistym precyzyjnej pozycji narzędzia do rozbiórki. Wskaźnik zasięgu roboczego może zwiększyć funkcjonalność bez zmniejszania bezpieczeństwa. PME700 wskazuje bezpieczne strefy maszyny, zapewniając, że operatorzy będą w stanie w pełni bezpiecznie wykorzystywać jej wydajność. System ciągle monitoruje także dystans między narzędziem rozbiórki a kabiną, w celu zapobiegnięcia uszkodzenia maszyny przez spadający gruz i inne nieczystości. System PME700 może zostać rozbudowany i obejmować dodatkowo zabezpieczenie przed przeciążeniem, wskaźnik masy narzędzia, ochronę strefy zrzutu i zależne od obrotu zakresy robocze dla niestandardowego sprzętu do rozbiórki o dużym zasięgu.

KORZYŚCI:

 • Wskazywanie precyzyjnej pozycji narzędzia do rozbiórki w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie maszyny na wszystkich płaszczyznach

 • Zwiększona funkcjonalność bez zmniejszania bezpieczeństwa

 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia

 • Wskazywanie bezpiecznej strefy pracy maszyny

 • Ciągłe wyliczanie dystansu między narzędziem i kabiną w celu ochrony przed spadającym gruzem

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • System monitorowania obszaru bezpiecznej pracy

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4,3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Kontroler bezpieczeństwa

 • Przełącznik kluczykowy administratora

 • Dostępne dla dwuczęściowych i trzyczęściowych maszyn

 • Konfiguracje dla wielu rodzajów sprzętu (opcjonalnie)

 • Sygnał wskazujący stan systemu (opcjonalnie)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, zderzenia i ochrony środowiska zgodnie z normami

 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

 • Zgodność z normami EN474; BS7262; EN10567; EN13000:2010; EN13844; EN12077; EN62061; EN60204:2006

 • Zakres temperatury roboczej: od -20⁰C do 65⁰C

PME RAIL

PMERail


W pełni zgodne z najnowszymi brytyjskimi i unijnymi standardami dla koparek drogowo-szynowych — urządzenie PMERail zostało zaprojektowane z myślą o krytycznych dla bezpieczeństwa potrzebach projektów kolejowych.  Zapewnia intuicyjne ograniczanie zagrożeń dla operacji na torach i poza nimi. PMERail łączy w sobie RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter), technologię kontroli wysokości i obrotu, aby chronić operatorów, zasoby i przechodniów.

PMERail


W pełni zgodne z najnowszymi brytyjskimi i unijnymi standardami dla koparek drogowo-szynowych — urządzenie PMERail zostało zaprojektowane z myślą o krytycznych dla bezpieczeństwa potrzebach projektów kolejowych.  Zapewnia intuicyjne ograniczanie zagrożeń dla operacji na torach i poza nimi. PMERail łączy w sobie RCL (ogranicznik pojemności znamionowej, ang. Rated Capacity Limiter), technologię kontroli wysokości i obrotu, aby chronić operatorów, zasoby i przechodniów.

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed kolizjami z otaczającymi zagrożeniami, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążenia ładunkiem.

Sprawniejsza praca
Zapewnia rejestrowanie operacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając przegląd danych z ostatnich 30 dni.

Oszczędność czasu
Poprawia produktywność poprzez minimalizację przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko uszkodzenia infrastruktury krytycznej, utrzymując projekty w zaplanowanym budżecie.

Rozwiązania przyszłości
Przewaga nad konkurencją w zakresie bezpieczeństwa i maksymalizacja ochrony w celu uniknięcia kosztownych wypadków.Pomaga rozwijać firmę i unikać kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
W pełni zgodny z UKRIS1530 i europejskimi normami EN15746 dla koparek szynowych (Hi-Rail).

System Prolec Euro Rail został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa panujących w kolejnictwie. .Rozwiązanie to łączy pełną funkcjonalność systemów kontroli ładunku (RCI oraz RCL), wysokości oraz obrotu. Warianty naszych produktów związanych z transportem kolejowym zostały dostosowane do pojazdów szynowych (RVV) na całym świecie i posiadają ugruntowaną pozycję w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Doświadczenie zdobyte na rynku RRV umożliwiło nam stworzenie produktu, który spełnia (w niektórych przypadkach nawet przekracza) obecne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, System jest całkowicie zgodny z normami EN13849, EN15746-1 oraz EN15746-2 i został opracowany w celu zachowania zgodności z regulaminami pracy europejskiego organu ds. kolei w zakresie pojazdów szynowych.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym
 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów
 • Ochrona przez zagrożeniami występującymi w obszarze maszyn
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia
 • Możliwość wykorzystania maksymalnego, bezpiecznego udźwigu (SWL) w każdym położeniu
 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (oraz wysięgnika Artic w przypadku wysięgnika trójdzielnego

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości
 • Ogranicznik obrotu
 • Wskaźnik obciążenia
 • Ogranicznik obciążenia
 • Bezpieczne działanie w przypadku uszkodzenia
 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″
 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami
 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe
 • Rejestracja danych
 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną
 • Przełącznik kluczykowy administratora
 • Zewnętrzny alarm
 • Wbudowana we wskaźnik funkcja blokowania
 • Hydrauliczne odcięcia ruchu
 • Dostępne dla maszyn z wysięgnikami typu MONO oraz TAB

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, wpływ zewnętrznych czynników środowisk
 • Zaprojektowane tak, aby spełniać normy EN13849, EN15746-1 i EN15746-2
 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

Bezpieczniejsza praca
Chroni operatorów przed kolizjami z otaczającymi zagrożeniami, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążenia ładunkiem.

Sprawniejsza praca
Zapewnia rejestrowanie operacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając przegląd danych z ostatnich 30 dni.

Oszczędność czasu
Poprawia produktywność poprzez minimalizację przestojów maszyny.

Oszczędność pieniędzy
Ogranicza ryzyko uszkodzenia infrastruktury krytycznej, utrzymując projekty w zaplanowanym budżecie.

Rozwiązania przyszłości
Przewaga nad konkurencją w zakresie bezpieczeństwa i maksymalizacja ochrony w celu uniknięcia kosztownych wypadków.Pomaga rozwijać firmę i unikać kosztownych wypadków.

Zgodność z przepisami
W pełni zgodny z UKRIS1530 i europejskimi normami EN15746 dla koparek szynowych (Hi-Rail).

EURO RAIL – ZGODNY Z EUROPEJSKIMI NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWY KOLEI

System Prolec Euro Rail został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa panujących w kolejnictwie. .Rozwiązanie to łączy pełną funkcjonalność systemów kontroli ładunku (RCI oraz RCL), wysokości oraz obrotu. Warianty naszych produktów związanych z transportem kolejowym zostały dostosowane do pojazdów szynowych (RVV) na całym świecie i posiadają ugruntowaną pozycję w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Doświadczenie zdobyte na rynku RRV umożliwiło nam stworzenie produktu, który spełnia (w niektórych przypadkach nawet przekracza) obecne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, System jest całkowicie zgodny z normami EN13849, EN15746-1 oraz EN15746-2 i został opracowany w celu zachowania zgodności z regulaminami pracy europejskiego organu ds. kolei w zakresie pojazdów szynowych.

KORZYŚCI:

 • Wyświetlanie wysokości oraz informacji o obrocie w czasie rzeczywistym

 • Wskazywanie bezpiecznego kierunku ruchu przy osiągnięciu limitów

 • Ochrona przez zagrożeniami występującymi w obszarze maszyn

 • Możliwość pracy z wykorzystaniem maksymalnego obciążenia

 • Możliwość wykorzystania maksymalnego, bezpiecznego udźwigu (SWL) w każdym położeniu

 • Monitorowanie wysięgnika i ramienia (oraz wysięgnika Artic w przypadku wysięgnika trójdzielnego

GŁÓWNE FUNKCJE:

 • Ogranicznik wysokości

 • Ogranicznik obrotu

 • Wskaźnik obciążenia

 • Ogranicznik obciążenia

 • Bezpieczne działanie w przypadku uszkodzenia

 • Czytelny w świetle dziennym wyświetlacz HD 4.3″

 • Proste i wygodne w użyciu menu z ikonami

 • W pełni szczelne przyciski pojemnościowe

 • Rejestracja danych

 • Wyłącznik kluczykowy umożliwiający kontrolę manualną

 • Przełącznik kluczykowy administratora

 • Zewnętrzny alarm

 • Wbudowana we wskaźnik funkcja blokowania

 • Hydrauliczne odcięcia ruchu

 • Dostępne dla maszyn z wysięgnikami typu MONO oraz TAB

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

 • Testowane pod kątem odporności na wibracje, temperaturę, wpływ zewnętrznych czynników środowisk

 • Zaprojektowane tak, aby spełniać normy EN13849, EN15746-1 i EN15746-2

 • Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 65°C

PME w pigułce

KOPARKI DWUDROGOWE
MASZYNY I OSPRZĘTY DLA KOLEJNICTWA

żarówka
IH Systems Sp. z o.o. | 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6 | NIP 8792698841 | REGON 369434095
email: sales@ihsystems.pl, info@ihsystems.pl | | tel.: +48 22 108 99 99 | DANE OSOBOWE | POLITYKA JAKOŚCI
DISCLAIMER; no rights can be derived from this information, as changes and errors do may occur
IH Systems Sp. z o.o. | 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6 | NIP 8792698841 | REGON 369434095
email: sales@ihsystems.pl, info@ihsystems.pl | | tel.: +48 22 108 99 99 | DANE OSOBOWE | POLITYKA JAKOŚCI
DISCLAIMER; no rights can be derived from this information, as changes and errors do may occur